Kategori: Uncategorized

Otizmli Çocuklarda Sembolik Oyun ve Dil Arasındaki İlişki

Oyun ve dil gelişiminin birbiri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu düşüncenin temelinde hem dilin hem de sembolik oyunun bir şeyin başka bir şeyle temsili olması bulunmaktadır.  Udwin ve Yule (1982) oyundaki kavram oluşturmanın ve sembolleştirmenin sözel dilden önce ortaya çıktığını ve beraber geliştiğini ayrıca dil gelişimi için ön koşul olduğunu ifade etmektedirler. Çok sayıda araştırmacı […]
Read more

Çocuklarda Gelişim Aşamaları

Motor Gelişimi Ayağının tümünü kullanarak sağlam adımlarla güvenlik içinde koşar, kolaylıkla durup yeniden koşmaya başlayabilir, Alçak bir basamaktan aşağı atlayabilir, Dengesini yitirmeden çömelebilir ve ellerini kullanmadan yeniden ayağa kalkabilir, Mobilyaların üzerine çıkıp yeniden aşağıya inebilir, Parmaklığa veya duvara tutunarak merdivenlerden çıkabilir ve aşağı inebilir, Büyük bir topa tekmeyle vurmaya çalıştığında topun üstüne yürür, Üç tekerlekli […]
Read more

Odist (Okul Öncesi Disleksi Belirtileri Testi) Nedir?

Odist (Okulöncesi Disleksi Belirtileri Testi) nedir? Disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunlarıyla kendini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme farklılığıdır. Okul çağındaki bireylerin %20 sini etkilediği düşünülmektedir.  Disleksinin temelinde sesleri fark etme, çözümleme, harfe dönüştürme, işitsel kısa süreli bellek ve otomatik patern farklılıklarının olduğu bilinmektedir.  Disleksinin okulöncesi belirtilerini; -Otomatik patern oluşturma farklılıkları -Alıcı ve ifade […]
Read more
X